சென்னை ரயில் எண்கள், புறப்படும் நேரத்தில் மாற்றம்:

ரயில் எண்கள், புறப்படும் நேரத்தில் மாற்றம்: 
ரயில்வே புதிய கால அட்டவணை வெளியீடு
சென்னை: இந்த ஆண்டுக்கான (2015-2016 ரயில்வே
 கால அட்டவணையை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தப் புதிய ரயில்வே கால அட்டவணை,
அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல்நடைமுறைக்கு வருவதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதில் ரயில்களின் எண்கள், ரயில்கள் புறப்படும் நேரம் ஆகியவை மாற்றப்பட்டுள்ளன.
புதிய இடங்களில் இருந்து புறப்படும் ரயில்களின் விவரமும் இடம் பெற்றுள்ளது.

ஆனால், அதில் புதிய ரயில்கள், வேகம் அதிகரிக்கப்படும்
ரயில்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை அறிவிக்கப்படவில்லை.
சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்:
 ரயில் எண் 13351 :
 ரயில் எண் 12508 : 
 ரயில் எண் 12510 : 
 ரயில் எண் 12516 : 
 ரயில் எண் 12077 :
 ரயில் எண் 22808 : 
 ரயில் எண் 17313 : 
 ரயில் எண் 17311 :
 ரயில் எண் 16053 :
 ரயில் எண் 22613 : 
 ரயில் எண் 12375 :
 ரயில் எண் 12577 :
 ரயில் எண் 22351 : 
 ரயில் எண் 12295 : 
 ரயில் எண் 22840 : 
 ரயில் எண் 12689 : 
 ரயில் எண் 12601 : 
 ரயில் எண் 22651 :
 ரயில் எண் 12840 :
 ரயில் எண் 12511 :
 ரயில் எண் 12521 :
 ரயில் எண் 22645 :
 ரயில் எண் 22647 : 
சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும் ரயில்களின் புதிய நேரம்:
 ரயில் எண் 13351 :
 ரயில் எண் 12839 :
 ரயில் எண் 12508 :
 ரயில் எண் 12510 :
 ரயில் எண் 12516 :
 ரயில் எண் 12658 :
 ரயில் எண் 12616 :
 ரயில் எண் 12682 :
 ரயில் எண் 22206 :
 ரயில் எண் 16090 : 
 ரயில் எண் 22801 : 
 ரயில் எண் 22632 :
 ரயில் எண் 16032 :
 ரயில் எண் 16094 :
 ரயில் எண் 22208 :
 ரயில் எண் 57240 :
 ரயில் எண் 11073 : 
 ரயில் எண் 12295 :
 ரயில் எண் 11041 : 
 ரயில் எண் 16004 :
 ரயில் எண் 19420 :
 ரயில் எண் 12841 :
 ரயில் எண் 22626 :
 ரயில் எண் 16058 :
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் ரயில்களின் புதிய நேரம்:
 ரயில் எண் 12390 : 
 ரயில் எண் 15119 : 
 ரயில் எண் 22403 :
 ரயில் எண் 16125 :
 ரயில் எண் 16863 :
சென்னை எழும்பூர் வந்தடையும் ரயில்களின் புதிய நேரம்:
 ரயில் எண் 17652 :
 ரயில் எண் 15119 :
 ரயில் எண் 22403 :
 ரயில் எண் 16864 :
 ரயில் எண் 12663 :
 ரயில் எண் 12665 :
 ரயில் எண் 56308 : 
 ரயில் எண் 12389 :
 ரயில் எண் 11018 :
புறப்படும், சென்றடையும் இடங்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள ரயில்களின் விவரம்:
 ரயில் எண் 16031 - 16031 : 
 ரயில் எண் 16317- 16318 :
 ரயில் எண் 12615 - 12616 :
 ரயில் எண் 14259 - 14260 :
சேவைகள் இணைக்கப்படும் பயணிகள் ரயில்கள் விவரம்:
விழுப்புரம் - காட்பாடி பயணிகள் ரயிலும் (ரயில் எண் 56882),
திருப்பதி - காட்பாடி (56887) பயணிகள் ரயிலும், 
மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில் எண்கள்:
 ரயில் எண் 15119-15120 : 
 ரயில் எண் 16790 :
 ரயில் எண் 76851-76852 :
 ரயில் எண் 76853-76854 :
 ரயில் எண் 76841 - 76842 :
 ரயில் எண் 76845 - 76846 :
 ரயில் எண் 76843 - 76844 :
 ரயில் எண் 76847 - 76848 :
 ரயில் எண் 76849 - 76850 : 
 ரயில் எண் 56829 - 56830 : 
 ரயில் எண் 56712 - 56713 :
 ரயில் எண் 56741 - 56742 :
 ரயில் எண் 56718 : 
 ரயில் எண் 56717 :
 ரயில் எண் 56719 :


 தன்பாத் - ஆலப்புழா விரைவு நள்ளிரவு 2 மணி.
குவாஹாட்டி - திருவனந்தபுரம் விரைவு காலை 4.55.
குவாஹாட்டி - பெங்களூர் விரைவு காலை 4.55.
குவாஹாட்டி - திருவனந்தபுரம் விரைவு காலை 4.55.
 சென்னை சென்ட்ரல் - விஜயவாடா விரைவு காலை 7.35.
சென்னை சென்ட்ரல் - சாந்த்ராகாச்சி விரைவு காலை 8.10.
சென்னை சென்ட்ரல் - ஹூப்ளி விரைவு பிற்பகல் 1.45.
 சென்னை சென்ட்ரல் - வாஸ்கோடகாமா விரைவு பிற்பகல் 1.45.
 சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி விரைவு பிற்பகல் 2.15.
சென்னை சென்ட்ரல் - ஹல்தியா விரைவு பிற்பகல் 2.40.
 சென்னை சென்ட்ரல் - ஆசன்சோல் விரைவு பிற்பகல் 2.40.
 தர்பங்கா - மைசூர் விரைவு பிற்பகல் 2.45.
பாடலிபுத்ரம் - யஷ்வந்த்பூர் விரைவு பிற்பகல் 2.45.
பெங்களூர் - பாட்னா விரைவு பிற்பகல் 3.45.
சென்னை சென்ட்ரல் - ஹெளரா விரைவு மாலை 5.20.
சென்னை சென்ட்ரல் - நாகர்கோயில் விரைவு மாலை 6.20.
சென்னை சென்ட்ரல் - மங்களூர் விரைவு இரவு 8.20.
 சென்னை சென்ட்ரல் - பழனி விரைவு இரவு 9.40.
 சென்னை சென்ட்ரல் - ஹெளரா விரைவு இரவு 11.45.
 கோரக்பூர் - திருவனந்தபுரம் விரைவு இரவு 11.50.
 பரணி - எர்ணாகுளம் விரைவு இரவு 11.50.
 இந்தூர் - திருவனந்தபுரம் விரைவு இரவு 11.50.
கோர்பா - திருவனந்தபுரம் விரைவு இரவு 11.50.
 தன்பாத் - ஆலப்புழா விரைவு நள்ளிரவு 1.35.
 ஹெளரா - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு அதிகாலை 3.45.
 குவாஹாட்டி - திருவனந்தபுரம் விரைவு அதிகாலை 4.30.
 குவாஹாட்டி - பெங்களூர் விரைவு அதிகாலை 4.30.
 குவாஹாட்டி - திருவனந்தபுரம் விரைவு அதிகாலை 4.30.
 பெங்களூர் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு அதிகாலை 4.45.
 புது தில்லி - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 6.20.
 கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 7.20.
 மதுரை - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 7.20.
ஜோலார்பேட்டை - சென்னை பயணிகள் ரயில், சென்ட்ரல் காலை 9.10.
விசாகப்பட்டினம் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 9.30.
 பிகானீர் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 10.10.
 ஜம்முதாவி - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 10.20.
 லக்னோ - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 10.20.
 திருவனந்தபுரம் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு காலை 10.35.
 பித்ரகுண்டா - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு பிற்பகல் 12.35.
மும்பை லோகமான்ய திலக் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு பிற்பகல் 1.10.
 பாட்னா - பெங்களூர் விரைவு பிற்பகல் 3.15.
மும்பை சிஎஸ்டி - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு மாலை 4.30.
 நாகர்சோல் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு மாலை 4.45.
 ஆமதாபாத் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு மாலை 5.10.
 ஹெளரா - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு மாலை 5.20.
 பெங்களூர் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு இரவு 8.30.
 திருப்பதி - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு இரவு 8.45.
சென்னை எழும்பூர் - கயா காலை 7.
ராமேசுவரம் - மண்டுவாடி (வாராணசி) பிற்பகல் 1.
 புதுச்சேரி - புது தில்லி பிற்பகல் 1.
 சென்னை எழும்பூர் - ஜோத்பூர் பிற்பகல் 3.10.
 பகத் கி கோத்தி (ராஜஸ்தான்) - மன்னார்குடி இரவு 7.50.
 காச்சிகுடா - சென்னை எழும்பூர் காலை 7.25.
 ராமேசுவரம் - மண்டுவாடி (வாராணசி) பகல் 12.40.
 புதுச்சேரி - புது தில்லி பகல் 12.40.
 மன்னார்குடி - பகத் கி கோத்தி (ராஜஸ்தான்) இரவு 7.25.
 ஹெளரா - திருச்சி இரவு 7.50.
 ஹெளரா - கன்னியாகுமரி இரவு 7.50.
புதுச்சேரி - சென்னை எழும்பூர் இரவு 8.
 கயா - சென்னை எழும்பூர் இரவு 8.30.
 காரைக்கால் - லோக்மான்ய திலக் மும்பை இரவு 10.
சென்னை எழும்பூர் - மாதா வைஷ்ணவ தேவி - சென்னை எழும்பூர்.
 கன்னியாகுமரி - மாதா வைஷ்ணவ தேவி - கன்னியாகுமரி.
 சென்னை சென்ட்ரல் - தில்லி சராய் ரோஹில்லா - சென்னை சென்ட்ரல்
 ராமேசுவரம் - மண்டுவாடி - ராமேசுவரம்
 காட்பாடி - திருப்பதி பயணிகள் ரயிலும் (ரயில் எண் 56888)
 இணைக்கப்பட்டு விழுப்புரம் - திருப்பதி பயணிகள் ரயிலாக இயக்கப்படும்.
காட்பாடி - விழுப்புரம் பயணிகள் ரயிலும் (ரயில் எண் 56885)
 இணைக்கப்பட்டு திருப்பதி - விழுப்புரம் பயணிகள் ரயிலாக இயக்கப்படும்.
 இதேபோல், விழுப்புரம் - காட்பாடி பயணிகள் ரயிலும் (ரயில் எண் 56884),
 காட்பாடி - திருப்பதி பயணிகள் ரயிலும் (ரயில் எண் 56890)
 இணைக்கப்பட்டு விழுப்புரம் - திருப்பதி பயணிகள் ரயிலாக இயக்கப்படும்.
ராமேசுவரம் - வாரணாசி - ராமேசுவரம்.
 ஜம்மு தாவி - திருநெல்வேலி இணைப்பு விரைவு.
 நாகூர் - திருச்சி - நாகூர் பயணிகள் (பாசஞ்சர்) ரயில்.
 திருச்சி - நாகூர் - திருச்சி பயணிகள் ரயில்
 கடலூர் - திருச்சி - கடலூர் பயணிகள் ரயில்.
 விருத்தாசலம் - திருச்சி - விருதாச்சலம் பயணிகள் ரயில்.
 கடலூர் - விருத்தாசலம் - கடலூர் பயணிகள் ரயில்.
 விருத்தாசலம் - சேலம் - விருத்தாசலம் பயணிகள் ரயில்.
சேலம் - விருத்தாசலம் - சேலம் பயணிகள் ரயில்.
திருச்சி - ராமேசுவரம் - திருச்சி பயணிகள் ரயில்.
 திருச்சி - பாலக்காடு - திருச்சி பயணிகள் ரயில்.
 தூத்துக்குடி - திருநெல்வேலி - தூத்துக்குடி பயணிகள் ரயில்.
திருநெல்வேலி - நாகர்கோயில் பயணிகள் ரயில்.
 கன்னியாகுமரி - திருநெல்வேலி பயணிகள் ரயில்.
 நாகர்கோயில் - கன்னியாகுமரி பயணிகள் ரயில்.
👇🌎 Website Link's முக்கிய இணைப்புகள் 🌎👇

Top Post Ad

Below Post Ad