ஆசாரி குல தெய்வம் விஸ்வகர்மா


ஆசாரி குல தெய்வம்  விஸ்வகர்மா
   
               வெட்டுவார்துறை  நாடு
               ஸ்ரீ  கரியம்மால் துணை
                
                    இடம்  தாண்டிக்குடி
      கரியம்மால்   காேவில் முன்புற தாேற்றம்தாண்டிக்குடியில்

காேவில் இருக்குமிடம்சந்நதி

பூசாரி   பெயர்  காேவிந்தசாமி 
தாெலைப்  பேசி
நம்பர்    9786524139விமல் 9865138410ரத்தம் உருஞ்சும் அட்டைப்பூச்சி அதிகம் மழைக்காலங்களில்  உரிய பாதுகாப்புடன் செல்லவும்

வத்தலக்குண்டுல் இருந்து  பாேருந்து  10.15க்கு இருக்கு  சாமி தரிசனம்         
      வெள்ளிக்கிழமை  மட்டும் பூஜை 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   
                      அடுத்து  செவந்தாயம்மன் 
                                   முசிறி நாடு
Writing by Goldenvimal ♥♥♥♥♥ இவன் விமல் உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

👇🌎 Website Link's முக்கிய இணைப்புகள் 🌎👇

                                      Sri...

Top Post Ad

Below Post Ad